elizabethtown VS drew

FINAL
elizabethtown
elizabethtown - 4

vs

drew
drew - 19
 • Scoring

 • Drew Bridges ( 2 , 0 )
 • Sam Deiaco ( 1 , 0 )
 • Madison Hennelly ( 1 , 0 )
 • Megan Gress ( 0 , 1 )
 • Scoring

 • Hailey Simmons ( 5 , 2 )
 • Emma Dipatri ( 3 , 2 )
 • Ella Champigny ( 2 , 3 )
 • Lizzy Barrett ( 4 , 0 )
 • Aubrey Welch ( 3 , 1 )
 • Mary Kate Davidson ( 1 , 0 )
 • Beth Dobrich ( 1 , 0 )
 • Jenna Draney ( 0 , 1 )
 • Emily Monaco ( 0 , 1 )
 • Shots

 • Drew Bridges 4
 • Sam Deiaco 4
 • Madison Hennelly 1
 • Megan Gress 1
 • Hannah Cressman 1
 • Shots

 • Hailey Simmons 7
 • Emma Dipatri 4
 • Ella Champigny 3
 • Lizzy Barrett 5
 • Aubrey Welch 8
 • Mary Kate Davidson 2
 • Beth Dobrich 1
 • Emily Monaco 3
 • Jamie Smith 3
 • Ground Balls

 • Drew Bridges 5
 • Madison Hennelly 1
 • Megan Gress 1
 • Madison Morabito 3
 • Cassidy Pawlicki 6
 • Ground Balls

 • Lizzy Barrett 3
 • Aubrey Welch 3
 • Mary Kate Davidson 6
 • Beth Dobrich 1
 • Emily Monaco 3
 • Arianna Mendez 1
 • Maggie Nealley 1
 • Anna Horne 1
 • Eniyah Garner 1
 • Catherine Dipatri 4
 • Emma Koerner 5
 • Turnovers

 • Drew Bridges 3
 • Madison Hennelly 1
 • Megan Gress 1
 • Maeve Keeney 1
 • Madison Morabito 3
 • Katie Mackey 1
 • Hannah Cressman 8
 • Cassidy Pawlicki 5
 • Turnovers

 • Hailey Simmons 1
 • Emma Dipatri 2
 • Lizzy Barrett 3
 • Aubrey Welch 2
 • Mary Kate Davidson 2
 • Beth Dobrich 2
 • Emily Monaco 1
 • Maggie Nealley 1
 • Emma Koerner 1
 • Caused Turnovers

 • Drew Bridges 2
 • Sam Deiaco 1
 • Cassidy Pawlicki 5
 • Caused Turnovers

 • Lizzy Barrett 1
 • Aubrey Welch 3
 • Mary Kate Davidson 2
 • Emily Monaco 1
 • Anna Horne 1
 • Jamie Smith 2
 • Catherine Dipatri 2
 • Emma Koerner 2
 • Faceoffs Won

 • Sam Deiaco 2
 • Madison Morabito 4
 • Cassidy Pawlicki 4
 • Faceoffs Won

 • Ella Champigny 2
 • Lizzy Barrett 1
 • Aubrey Welch 7
 • Mary Kate Davidson 2
 • Emily Monaco 3
 • Maggie Nealley 1
 • Faceoffs Taken

 • Sam Deiaco 2
 • Madison Morabito 4
 • Cassidy Pawlicki 4
 • Faceoffs Taken

 • Ella Champigny 2
 • Lizzy Barrett 1
 • Aubrey Welch 7
 • Mary Kate Davidson 2
 • Emily Monaco 3
 • Maggie Nealley 1
 • Saves

 • Alayna Trynosky 8 ( 0.30 )
 • Saves

 • Arianna Mendez 3 ( 0.50 )
 • Anna Horne 2 ( 0.67 )
 • Current Records

 • elizabethtown 5 - 11
 • Current Records

 • drew 5 - 11