ramapo VS farmingdale state

FINAL
ramapo
ramapo - 11

vs

farmingdale state
farmingdale state - 12
 • Scoring

 • Erin Smeilus ( 3 , 0 )
 • Colleen Mason ( 3 , 0 )
 • Kaylie Gresek ( 0 , 3 )
 • Lauren Travaglini ( 2 , 0 )
 • Mary Rakowski ( 1 , 0 )
 • Caitlyn Featherstone ( 1 , 0 )
 • Kelly Griffin ( 1 , 0 )
 • Bethany Glaser ( 0 , 1 )
 • Scoring

 • Megan Diamond ( 1 , 5 )
 • Nicole Pontecorvo ( 4 , 1 )
 • Athena Vogiatzis ( 3 , 0 )
 • Ashley Codispoti ( 2 , 1 )
 • Kailee Coppola ( 0 , 2 )
 • Marina Zumbrunn ( 1 , 0 )
 • Molly Espey ( 1 , 0 )
 • Anna Hughes ( 0 , 1 )
 • Shots

 • Erin Smeilus 5
 • Colleen Mason 16
 • Lauren Travaglini 5
 • Mary Rakowski 1
 • Caitlyn Featherstone 2
 • Kelly Griffin 6
 • Bethany Glaser 1
 • Ella Shade 1
 • Shots

 • Megan Diamond 4
 • Nicole Pontecorvo 4
 • Athena Vogiatzis 4
 • Ashley Codispoti 6
 • Kailee Coppola 2
 • Marina Zumbrunn 1
 • Molly Espey 1
 • Anna Hughes 2
 • Ground Balls

 • Erin Smeilus 3
 • Colleen Mason 7
 • Kaylie Gresek 3
 • Lauren Travaglini 2
 • Caitlyn Featherstone 1
 • Kelly Griffin 2
 • Bethany Glaser 3
 • Julianna McClain 4
 • Kayla Marino 2
 • Ground Balls

 • Megan Diamond 3
 • Nicole Pontecorvo 2
 • Ashley Codispoti 1
 • Kailee Coppola 2
 • Marina Zumbrunn 1
 • Molly Espey 1
 • Kristin Stabiner 1
 • Kelly Gardner 2
 • Celina Schenk 4
 • Ronnie Reilly 1
 • Emily Zeblisky 1
 • Turnovers

 • Erin Smeilus 1
 • Kaylie Gresek 7
 • Lauren Travaglini 2
 • Caitlyn Featherstone 1
 • Kelly Griffin 5
 • Bethany Glaser 3
 • Julianna McClain 2
 • Alyssa Curto 2
 • Kayla Marino 1
 • Turnovers

 • Megan Diamond 5
 • Ashley Codispoti 2
 • Kailee Coppola 1
 • Marina Zumbrunn 2
 • Molly Espey 5
 • Anna Hughes 2
 • Kelly Gardner 5
 • Celina Schenk 1
 • Ronnie Reilly 2
 • Emily Zeblisky 1
 • Caused Turnovers

 • Colleen Mason 4
 • Kaylie Gresek 3
 • Lauren Travaglini 2
 • Caitlyn Featherstone 1
 • Kelly Griffin 3
 • Julianna McClain 1
 • Caused Turnovers

 • Megan Diamond 4
 • Ashley Codispoti 2
 • Kailee Coppola 1
 • Marina Zumbrunn 1
 • Molly Espey 1
 • Kelly Gardner 2
 • Celina Schenk 5
 • Ronnie Reilly 1
 • Faceoffs Won

 • Colleen Mason 2
 • Caitlyn Featherstone 1
 • Kelly Griffin 3
 • Bethany Glaser 7
 • Ella Shade 1
 • Faceoffs Won

 • Megan Diamond 5
 • Ashley Codispoti 2
 • Molly Espey 4
 • Kristin Stabiner 1
 • Faceoffs Taken

 • Colleen Mason 2
 • Caitlyn Featherstone 1
 • Kelly Griffin 3
 • Bethany Glaser 7
 • Ella Shade 1
 • Faceoffs Taken

 • Megan Diamond 5
 • Ashley Codispoti 2
 • Molly Espey 4
 • Kristin Stabiner 1
 • Saves

 • Alyssa Curto 6 ( 0.33 )
 • Saves

 • Ronnie Reilly 15 ( 0.58 )
 • Current Records

 • ramapo 4 - 11
 • Current Records

 • farmingdale state 4 - 11