pennsylvania VS brown

FINAL
pennsylvania
pennsylvania - 18

vs

brown
brown - 5
 • Scoring

 • Niki Miles ( 7 , 2 )
 • Anna Brandt ( 4 , 1 )
 • Erika Chung ( 1 , 3 )
 • Maria Themelis ( 2 , 0 )
 • Kennon Moon ( 1 , 1 )
 • Caitlin Cook ( 1 , 0 )
 • Julia Chai ( 1 , 0 )
 • Grace Lillis ( 1 , 0 )
 • Gracie Smith ( 0 , 1 )
 • Scoring

 • Annie Burton ( 2 , 1 )
 • Greta Criqui ( 2 , 0 )
 • Claire Jeschke ( 1 , 1 )
 • Jackie Mason ( 0 , 2 )
 • Mia Mascone ( 0 , 1 )
 • Shots

 • Niki Miles 17
 • Anna Brandt 6
 • Erika Chung 1
 • Maria Themelis 5
 • Kennon Moon 3
 • Caitlin Cook 2
 • Julia Chai 1
 • Grace Lillis 1
 • Gracie Smith 1
 • Kaitlyn Cumiskey 1
 • Paige Lipman 1
 • Shots

 • Annie Burton 3
 • Greta Criqui 2
 • Claire Jeschke 1
 • Jackie Mason 1
 • Mia Mascone 2
 • Maddie Joyce 2
 • Leah Caputo 2
 • Carly Camphausen 1
 • Paige Gillen 1
 • Ground Balls

 • Anna Brandt 2
 • Maria Themelis 1
 • Natasha Gorriaran 3
 • Izzy Rohr 1
 • Grace Fujinaga 3
 • Kelly Van Hoesen 2
 • Ground Balls

 • Annie Burton 1
 • Greta Criqui 1
 • Maddie Joyce 1
 • Jessie Bakes 1
 • Margaret Woodberry 3
 • Lydia Bongiorno 4
 • Emmie Lau 6
 • Turnovers

 • Niki Miles 2
 • Erika Chung 2
 • Kennon Moon 2
 • Caitlin Cook 2
 • Sophie Davis 1
 • Paige Lipman 1
 • Turnovers

 • Annie Burton 1
 • Greta Criqui 1
 • Claire Jeschke 2
 • Jackie Mason 1
 • Mia Mascone 3
 • Maddie Joyce 2
 • Leah Caputo 1
 • Carly Camphausen 1
 • Margaret Woodberry 1
 • Emmie Lau 1
 • Caused Turnovers

 • Kennon Moon 1
 • Natasha Gorriaran 2
 • Izzy Rohr 1
 • Kaitlyn Cumiskey 1
 • Grace Fujinaga 2
 • Caused Turnovers

 • Maddie Joyce 1
 • Jessie Bakes 1
 • Margaret Woodberry 1
 • Emmie Lau 1
 • Faceoffs Won

 • Niki Miles 7
 • Anna Brandt 3
 • Maria Themelis 1
 • Kennon Moon 1
 • Kaitlyn Cumiskey 2
 • Aly Feeley 5
 • Faceoffs Won

 • Annie Burton 1
 • Claire Jeschke 2
 • Jillian Balkunas 1
 • Emmie Lau 2
 • Paige Gillen 2
 • Faceoffs Taken

 • Faceoffs Taken

 • Saves

 • Kelly Van Hoesen 6 ( 0.55 )
 • Saves

 • Margaret Woodberry 11 ( 0.38 )
 • Current Records

 • pennsylvania 14 - 5
 • Current Records

 • brown 14 - 5