pennsylvania VS florida

FINAL
pennsylvania
pennsylvania - 13

vs

florida
florida - 17
 • Scoring

 • Maria Themelis ( 4 , 0 )
 • Niki Miles ( 4 , 0 )
 • Anna Brandt ( 3 , 0 )
 • Natasha Gorriaran ( 1 , 0 )
 • Paige Lipman ( 1 , 0 )
 • Erika Chung ( 0 , 1 )
 • Gracie Smith ( 0 , 1 )
 • Scoring

 • Ashley Gonzalez ( 0 , 7 )
 • Emma LoPinto ( 4 , 1 )
 • Maggi Hall ( 2 , 2 )
 • Danielle Pavinelli ( 2 , 2 )
 • Josie Hahn ( 3 , 0 )
 • Ava Tighe ( 2 , 0 )
 • Paisley Eagan ( 2 , 0 )
 • Kaitlyn Davies ( 1 , 0 )
 • Madison Waters ( 1 , 0 )
 • Shots

 • Maria Themelis 7
 • Niki Miles 12
 • Anna Brandt 9
 • Natasha Gorriaran 1
 • Paige Lipman 1
 • Erika Chung 2
 • Gracie Smith 1
 • Kennon Moon 1
 • Julia Chai 1
 • Shots

 • Ashley Gonzalez 2
 • Emma LoPinto 6
 • Maggi Hall 7
 • Danielle Pavinelli 4
 • Josie Hahn 4
 • Ava Tighe 2
 • Paisley Eagan 2
 • Kaitlyn Davies 1
 • Madison Waters 2
 • Tayler Warehime 2
 • Emily Heller 1
 • Ground Balls

 • Maria Themelis 1
 • Niki Miles 1
 • Anna Brandt 1
 • Natasha Gorriaran 1
 • Paige Lipman 1
 • Kelly Van Hoesen 2
 • Izzy Rohr 1
 • Kaitlyn Cumiskey 1
 • Aly Feeley 1
 • Caitlin Cook 1
 • Grace Fujinaga 3
 • Sophie Davis 3
 • Ground Balls

 • Ashley Gonzalez 3
 • Emma LoPinto 1
 • Maggi Hall 1
 • Danielle Pavinelli 1
 • Paisley Eagan 1
 • Emily Heller 3
 • Sarah Reznick 2
 • Becky Browndorf 1
 • Turnovers

 • Niki Miles 1
 • Anna Brandt 1
 • Natasha Gorriaran 1
 • Paige Lipman 1
 • Izzy Rohr 1
 • Aly Feeley 1
 • Caitlin Cook 1
 • Grace Fujinaga 1
 • Julia Chai 1
 • Turnovers

 • Maggi Hall 2
 • Danielle Pavinelli 3
 • Josie Hahn 1
 • Paisley Eagan 2
 • Theresa Bragg 1
 • Liz Harrison 1
 • Caused Turnovers

 • Maria Themelis 1
 • Anna Brandt 2
 • Kelly Van Hoesen 1
 • Aly Feeley 1
 • Grace Fujinaga 1
 • Caused Turnovers

 • Emma LoPinto 3
 • Danielle Pavinelli 1
 • Paisley Eagan 1
 • Theresa Bragg 1
 • Emily Heller 1
 • Becky Browndorf 2
 • Faceoffs Won

 • Maria Themelis 1
 • Niki Miles 1
 • Anna Brandt 5
 • Natasha Gorriaran 1
 • Kaitlyn Cumiskey 1
 • Aly Feeley 1
 • Kennon Moon 1
 • Grace Fujinaga 1
 • Faceoffs Won

 • Paisley Eagan 1
 • Shelton Sawers 3
 • Emily Heller 2
 • Liz Harrison 16
 • Faceoffs Taken

 • Faceoffs Taken

 • Saves

 • Kelly Van Hoesen 11 ( 0.39 )
 • Saves

 • Sarah Reznick 11 ( 0.46 )
 • Current Records

 • pennsylvania 14 - 5
 • Current Records

 • florida 14 - 5